Startside Borgmester DTA Læsebreve Deltager 2013 Taxa tilsalg Billeder DTA kongres

 

Hej

Jeg lukker taxaklubnord ca. 1. november 2015.

Hilsen

Christian Winther

Klub Nord        


Billeder fra vores Generalforsamling i Dansk Taxi Råd den 24. april 2015

 


 

Privat taxaordning betalt af skatteyderne i Næstved er snart historie.

Byrådets teknisk udvalg har besluttet, at Flexture-ordningen skal afskaffes.

Ordningen er af gode grunde populær. Man kan blive hentet hjemme eller et andet sted og kørt derhen, hvor man skal. Der er ingen fast køreplan og det er kommunekassen, der betaler størstedelen af ordningen.

På rekordtid har så mange i Næstved by opdaget Flexture og udgifterne er eksploderet til fire millioner kroner.

- Det kan ikke nytte noget, at Flexture æder hele vores budget, siger byrådsmedlem Søren Revsbæk(V).

 

 

 

Aalborg, den 28. oktober 2013 

På den netop afholdte generalforsamling i september, kunne vi i regnskabet se, at vores Indskud var på kun kr. 6.518.00 - 111 bevillinger á kr. 6.518.00 = kr. 723.498.00 

År 2010/11 var vores indskud kr. 38.789,00 - 125 bevillinger á kr. 38.789,00 = kr. 4.848.625.

D.d. ca. 90 medlemmer

År 2012/13 kr. 723.498.00

År 2010/11 kr. 4.848.625. et tab på kr. 4.125.127.

Ejendommen er nedsat fra kr. 6.139.000 til kr. 4.700.000 et tab på 1.439.000

Kr. 4.125.127. – 1.439.000 = 2.686.127.  

På 2 år er der et tab på kr. 2.686.127. pr. medlem kr. 24.199.00 hvor er alle de penge? 

Iflg. regnskabet har vi et tilgodehavende i Dan Taxi på kun kr. 3.788.411. som er småpenge i forhold til de kr. 14 mio. der blev sagt vi fik for vores forretning. 

Vi var desværre for få, der stemte nej til DAN TAXI, men nu må tiden være kommet,  hvor vi  kan få indsigt i vores egen forretning, men det kræver, at der kommer en ny ledelse i Aalborg Taxa A.M.B.A. og der kommer et nyt bestyrelsesmedlem i Dan Taxa’s bestyrelse. 

Vi har ikke set vores bestyrelsesmedlem John Vanggaard til vores generalforsamlinger, hvor han efter vores opfattelse, skulle komme med en orientering om Dan Taxi, ligesom vi på generalforsamlingen havde mulighed for, at stille John Vanggaard spørgsmål.  Man får det indtryk, at han ikke vil stå til ansvar overfor medlemmerne for det han har lavet, men det er vel også kun kommet ham selv til gode. 

Hvad sker der, hvis Dan Taxi går konkurs?  Ja, vi mister alt det kontokørsel, som vi har til gode og det er nok derfor, at flere medlemmer selv anskaffer sig sin egen dankort terminal. 

Da Ryvang  Bilen i København gik konkurs for 10 år siden, kom alle vognmænd til at betale et år’s kontingent til konkursboet,  det samme kan ske for os. Tænk lige over dette, det kan løbe op i kr. 71.656.00, så vi syntes nok, at vi har krav på at få indsigt i vores egen forretning. 

Vi foreslår, at der indkaldes til et møde på Frederiksberg, Vejgaard, hvor der skal tages stilling til, hvad vi gør og om vi skal forsøge at indkalde til en ekstraordinær  generalforsamling  i Aalborg Taxa A.M.B.A. 

Vores indskud er jo på kun 6.518.00. og de 3 vognmænd der har meldt sig ud pr. 26. april 2013, har hver fået en ekstra regning fra Aalborg Taxa A.M.B.A. på  kr. 8.000.00. Dette er  aldrig sket før, så hvad mon de evt. medlemmer, der melder sig ud til oktober skal betale næste  år?? 

Jeg har den 27. september 2013 skrevet til John Lindbom, hvor jeg ønsker svar på, om det er rigtig som Taxi Danmark skriver, at Dan Taxi har en gæld på ca. kr. 140 mio. 

Sidste nyt

Selv om der på generalforsamligen i september blev sagt, at der kunne komme et mindre underskud, kom pr. 1. december en julegave til os med en kontingentstigning på ikke mindre end  50 %.

Som det ser ud nu, må vi nok påregne, at vores andel, vil komme på et stort minus, ja vi kan komme til og betale flere tusind kr. den dag vi ønsker at melde os ud af Aalborg Taxa a.m.b.a. eller stopper som vognmand.

For at få en snak om vores forretning, er vi nogle vognmænd der ønsker en snak med nogle kollegaer om hvad vi kan gøre i denne alvorlige situation vi er kommet i, efter vi kom med i Dan - Taxa.

Selv om bestyrelsen havde møde med banken før den 25. oktober, der var sidste dag, man kunne opsige sit medlemskab af Aalborg Taxa a.m.b.a., fik vi først den 30. oktober besked om kontingent stigningen. Man får det indtryk, at man bevidst har holdt stigningen hemmelig, for at man ikke skulle have en mulighed, for at opsige sit medlemskab på grund af den store kontingent stigning på 50%. 

Hilsen

Vogn 07, 18, 23, 30, 144, 39, 56, 80, 95, 105, 115, 131, 150, 204, 232, 253, 326, 403 med flere

Vi arbejder 100%  ikke for, at starte et nyt bestillingskontor, men for at få indsigt i vores egen forretning Aalborg Taxa a.m.b.a.

Har fået skriftlig tilladelse til, at bruge følgende artikler fra TAXI DANMARK

 

Taxi Danmark juli 2013  

I lang tid har det set svært udfor DanTaxi, som lider det ene knæk efter det andet. For et par år siden forsvandt således op mod 80 biler fra selskabet i Kø­benhavn, fordi vognmændene foretrak andre af de storkøben­havnske taxiselskaber. Det gjorde det særdeles skrøbeligt at anskue holdbarheden i det stærkt for­gældede taxiselskab. Hertil kom­mer nu meldingen om, at 47 vogne forsvinder med udgangen af oktober måned 2013 .

Et kig på de seneste DanTaxi­regnskaber for 2012 fjerner hel­ler ikke en eventuel tvivl på sel­skabets fortsatte eksistensmulig­heder. Regnskabet for "DanTaxi Administration" udviser godt nok et overskud på en enkelt million kroner, men i regnskabets noter står der anført, at der er en ikke bogført SWAP-forpligtelse ikke mindre end 2 millioner kroner, som formentlig er ført over egenkapitalen, hvorfor der derfor reelt kan være tale om et underskud på 1 million kroner.Ser man bort fra spørgsmålet om årets resultat er positivt eller negativt, er det underligt, at et selskab med en egenkapital på kun ca. 5 millioner kroner kan få lov til at fortsætte, når den sam­lede gæld udgør ikke mindre end 137 millioner kroner.

Kaution for udlån til vognmænd  

Det fremgår yderligere af noterne i regnskabet, at der er givet kau­tion vognmand med 19 biler - også tilsluttet DanTaxi i København

for udlån til vognmænd - formentlig overfor Cabital, som finansierer køb af biler for taxi­vognmænd.

Normalt skriver man i regn­skaber, hvad kautionsforpligtelsen udgør i kroner, men ikke her.

Der kan være tale om reelle kautionsforpligtelser, da DanTaxi i længere tid - i deres iver for at skaffe nye vognmænd, også har skulle skaffe kapital til gældspla­gede vognmænd. 

Vælter Dan Taxi får sam­arbejdspartneren i Cabital, TaxiNord 4x48, måske en stor og uoverskuelig overraskelse. Det ser nemlig ud til, at Dan Taxi og Taxi Nord 4x48 har lavet en aftale om, at man hver især hæfter for de kunder, man put­ter i Cabital, men formentlig har TaxiNord 4x48 ikke tænkt på, at bestillingskontorerne hæfter solidarisk overfor banken.

Vognmændenes tilgodehavende for kontokørsel ligger som sikkerhed

Hvis DanTaxi er væk, så er der kun Taxi Nord 4x48 til at hæfte for Cabital.

Egenkapitalen i DanTaxi er som bekendt på ubetydelige 5 millioner kroner, hvilket endda blot kan være en for optimistisk opgørelse af aktiverne. Med andre ord skal der måske ikke meget til, før end læsset vælter. Og ifølge en note i regnskabet for DanTaxi Administrationen er

der til sikkerhed for selskabets og de tilknyttede DanTaxi-virk­somheders bankgæld udstedt fordringspant i selskabets debi­torer på 43 millioner kroner.

Og da selskabets debitorer er vognmændene og deres tilgodhavende for kontolkørsel, er de altså de enkelte DanTaxi-vogn­mænd, der hæfter personligt, når og hvis DanTaxi vælter.

 Taxi Danmark september 2013 

Bekymringsbrev om DanTaxi 

Stjerne Finans A/S har opfordret deres kunder til at opsige medlemskabet af DanTaxi inden ud­gangen af september måned, således at vognmændene ikke har økonomiske forpligtelser efter årets udgang. Opfordringen er givet i et såkaldt bekymringsbrev, som Stjerne Finans A/S har udsendt til de af deres kunder, som er tilsluttet DanTaxi.

"Det er ganske rigtigt, at vi har udsendt et brev til en del af vore kunder. Det drejer sig kun om en håndfuld vognmænd. Og vi har gjort det, fordi vi i Stjerne Finans A/S er bekymrede over DanTaxis økonomi og den afgang, der har været blandt de tilsluttede vognmænd. Vi mener, det bliver svært for DanTaxi at overleve i fremtiden og konsekvensen kan blive alvorlig for de vognmænd, der fortsætter i DanTaxi, henover årsskiftet," påpeger Alan Simpson, som er direktør i Stjerne Finans A/S.

Set før 

Alan Simpson mener blot, man skal kigge tilbage på situationen for 10 år siden, da det daværende taxiselskab, Ryvang Bilen, gik Kravet om betaling for hele kalenderåret er i og for sig ret logisk, idet princippet er, at man hvert år indmelder sig i bestillingskontoret og forpligter sig til at betale et års pladsleje. Det er kreditorerne vidende om og de forventer det, da det er en af de ting kreditorerne baserer deres kreditgivning på. Derfor kan vognmændene være 100% sikker på, at Nykredit, som har ca. kr. 140 millioner kroner i klemme, ikke kommer med en konkurs-begæring og ønsker DanTaxi lukket før efter 1. januar 2014. Herved kan et helt års pladslejebetaling fra de tilknyttede vognmænd tilgå boet og være med til at nedbringe det store tilgodehavende, som Nykredit har.

Stjerne Finans A/S ønsker ikke DanTaxi lukket advarslen fra Stjerne Finans A/S skal ikke ses som en skræmmekampagne overfor vognmændene og Stjerne Finans har heller ingen ønsker om, at DanTaxi skal lukke:

"Vi ønsker bestemt ikke DanTaxi lukket, men vi ønsker ikke at se, at hverken vore kunder eller nogen af de mange øvrige vognmænd komme ud i store økonomiske problemer, som nemt kan ende med den enkelte vognmands konkurs.

Enhver kan jo forestille sig problemerne i, at skulle betale dobbelt

pladsleje i hele 2014 samtidig med, at de måske mister en måned eller to i taxiomsætning som følge af, at de resterende tre københavner bestillingskontorer ikke har mulighed for at indlemme alle de vognmænd, der pludselig står uden bestillingskontor på en gang. Alene om-montering af bilerne vil skabe lang ventetid," forudser Alan Simpson og gentager:

"Af hensyn til hele taxibranchen ønsker vi bestemt heller ikke at DanTaxi lukker. Det vil medføre store imagemæssige problemer og store problemer for de øvrige bestillingskontorer, der skal optage DanTaxi-vognmændene. Det vil jo også medføre en faldende omsætning for vognmændene i de tre øvrige bestillingskontorer, da DanTaxi vognmændene ikke har kontoomsætning af nævneværdig størrelse at tage med over" DanTaxi bør dokumentere deres berettigelse spørgsmålet er så, hvordan skal vognmændene forholde sig?

"I første omgang synes jeg vognmændene skal opsige deres tilhørsforhold til DanTaxi til årets udgang med de tre måneders varsel - altså senest den 30. september. Så har DanTaxi den mellemliggende periode til at dokumentere over for vognmændene, at der ikke er noget at bekymre sig om. Det kunne f.eks. være i form af et brev fra Nykredit, som DanTaxi jo skylder ca. 140 millioner kroner. Altså en forsikring om, at Nykredit vil holde hånden under DanTaxi og at de ikke har planer om at erklære selskabet konkurs"

TAXA 4x35 var i en anderledes situation på spørgsmålet om hvorfor Stjerne Finans ikke reagerede på samme måde, da TAXA 4x35 fik problemer, forklarer Stjerne Finans direktøren

Vi sendte ikke et bekymringsbrev ud, da TAXA 4x35 var i problemer, fordi det var en helt anden situation. Der var udeluk‑ kende tale om tab af TAXAS egne penge og ikke tab, som skulle finansieres med lånte penge. Der var således ikke nogen kreditor, der kunne erklære TAXA 4x35 konkurs. Yderligere var incitamentet til, at TAXA 4x35 skulle overleve større, da TAXA 4x35 er det bestillingskontor, der giver den bedste "Valne for Money" til vognmanden. Jeg vurderer kontoomsætningen til

at være dobbelt så stor i TAXA 4x35 som den vognmændene - får i DanTaxi. Taxa 4x35 er således meget mere værd for branchen," konkluderer Alan Simpson.

Taxi Danmark ville gerne have forelagt problematikken for Dan-Taxis direktør, John Lindbom, men John Lindbom ønsker ikke at udtale sig over for Taxi Danmark.

 

Nyt fra Taxi Danmark den 25.september 2013  

Otto Larsen advarer mod DanTaxi

Forhenværende taxivognmand, Otto Larsen, der blev taget under konkursbehandling i den forgangne sommer, mener at DanTaxi var direkte årsag til, at det gik så galt for ham og at han mistede sin taxiforretning med 18 taxitilladelser. Derfor vil han gerne advare andre vognmænd mod at tage imod opfordringen fra DanTaxi-direktør, John Lindbom, om at blive serviceret drift- og regnskabsmæssigt i DanTaxi.
”Efter jeg lod DanTaxi hjælpe med at administrere min forretning, gik det hele skævt. Jeg mistede overblikket og der blev ikke foretaget korrekte indbetalinger til SKAT,” fortæller Otto Larsen til Taxi Danmark. Han måtte også af med store lånehajs-gebyrer til John Lindbom:

                                                                     
            Lånehajs-gebyr


Otto Larsen blev af John Lindbom forrige sommer tilbudt at låne 500.000 kroner.
”Det foregik ved, at John Lindbom udfærdigede en håndskreven låneaftale på et tilfældigt stykke ternet papir. John Lindbom strøg dog lige 50.000 kroner ned i lommen i gebyr for at låne mig pengene,” fortæller Otto Larsen, som overfor Taxi Danmark har forevist det pågældende lånedokument.

”De 500.000 kroner blev tilbagebetalt ved, at beløbet pludselig blev trukket på én gang fra min kontokørsel uden noget forudgående varsel. Ydermere var jeg blevet lovet 5 pladslejefrie måneder om året i tre år for alle mine atten biler. Den aftale blev ikke overholdt. Og hele mit arrangement med DanTaxi sluttede ved, at de anbefalede mig en rekonstruktion af forretningen, hvor der stort set ikke blev rørt en finger, men alligevel kostede den ulejlighed mig 80.000 kroner, som DanTaxi blot hævede fra min kontokørsel uden mit samtykke,”fortæller Otto Larsen. Han er i dag en bitter mand efter mere end 20 års tilhørsforhold til DanTaxi og det tidligere selskab, Codan Taxi.

Taxi Danmark ville gerne have foreholdt DanTaxis direktør disse oplysninger, men John Lindbom ønsker ikke at kommentere på artikler overfor Taxi Danmark.


                                                                      Er Dan Taxi et sikkert bestillingskontor?


John Lindbom har udsendt et nyhedsbrev, hvor han opfordrer vognmændene i København til at gå efter et sikkert bestillingskontor.
I nyhedsbrevet tager han til genmæle overfor kritikken som direktør i Stjerne Finans, Alan Simpson, er fremkommet med.

John Lindbom afviser, at selskabet er på vej mod en konkurs og oplyser, at DanTaxi har en kassekredit på 52 millioner kroner. John Lindbom nævner dog ikke noget om, at selskabet har en samlet gæld på ca. 140 millioner kroner, men understreger, at kassekreditten udelukkende finansierer kontokørslen og at kassekreditten udelukkende er til for, at vognmændene kan slippe for at indbetale hver 40.000 kroner i indskud.

”Det er altså ikke 52 millioner kroner DanTaxi skylder væk, derimod er det 140 millioner kroner,” fastslår Alan Simpson og fortsætter:
”Er der 700 DanTaxi-biler inkl. bilerne i provinsen og alle indbetaler 40.000 i indskud, vil det kun udgøre 28 millioner kroner. Og det dækker jo kun halvdelen af kassekreditten. Men med en gæld på 140 millioner kroner fordelt pr. bil er det altså 200.000 kroner pr. bil, der skal indbetales, hvis hele gælden skal indfries.
John Lindboms regnestykke hænger således ikke sammen,” konkluderer Alan Simpson.


Torsdag 26. september 2013

DanTaxi nedlægges i Randers  

Vognmændene i DanTaxi Randers har på en ekstraordinær generalforsamling med stort flertal, besluttet at nedlægge deres forretning under DanTaxi. Det sker med virkning fra årets udgang og lige nu er DanTaxi-formand, Christina Herman Petersen og Randers Taxas formand, Lars Korreborg, i færd med at forhandle en endelig aftale på plads om at DanTaxi-vognmændene overgår til Randers Taxa.

”Vi har været i dialog gennem de seneste dage om at skabe et samarbejde, hvor alle kører i samme bestillingskontor. Problemet i Randers Kommune har længe været, at der var for mange biler og alt for lidt omsætning. Og endnu færre biler for DanTaxi betød, at de ville få et problem både mht. at servicere kunder og dække kommunen geografisk,” fortæller Lars Korreborg.

Christina Herman Petersen er enig:
"Vi har været glade for samarbejdet med DanTaxi, men tidernes ugunst har gjort, at der ikke længere er brug for to bestillingskontorer i Randers Kommune," siger hun.

Dermed er et længere sværdslag i Randers Kommune om tilpasning af tilladelser i forhold til omsætning overstået. Med alle biler samlet i kun ét selskab vil det hurtigt kunne lade sig gøre, at få antallet af biler tilpasset til behovet, således at alle chauffører og vognmænd kan opnå en rimelig omsætning i deres daglige arbejde.

Pt. er der 76 taxitilladelser i Randers Kommune fordelt med 59 vogne i Randers Taxa og 13 i DanTaxi Randers samt fire landvognmandstilladelser.
DanTaxi blev etableret i 2006 som et nyt bestillingskontor under det daværende TaxaMotor, som blev overtaget af DanTaxi i 2008

Den 13.11.13

                DanTaxi tilbageholder uretmæssigt vognmands-afregninger
Vognmand Erik Simonsen, som forlod DanTaxi i Aarhus sidst i august måned til fordel for Aarhus Taxa, har fået tilbageholdt ikke mindre end 60.000 kroner fra DanTaxi-administrationen i København:

”Jeg forlod DanTaxi den 28. august og har lige siden troligt betalt den aftalte pladsleje for mine tre biler, som jeg skal og som jeg fortsætter med frem til årets udløb. Alligevel tillader DanTaxi sig, at tilbageholde knap 60.000 kroner, som jeg har til gode for kontokørsel,” fortæller Erik Simonsen, som overvejer at tage fat i DTR for at få hjælp:

”Regnskabschefen hos DanTaxi indrømmer over for mig, at det måske ikke er lovligt at tilbageholde mine penge, men det er han ligeglad med. DanTaxi vil nemlig være sikker på, at jeg betaler. Spørgsmålet er så, hvor meget hjælp jeg kan hente i DTR i denne sag, når der er sammenfald af interesser. DanTaxis direktør, John Lindbom, er som bekendt også formand for Dansk Taxi Råd,” fastslår Erik Simonson.

Siden eftersommeren har DanTaxi i Aarhus mistet 6 biler, fordi vognmændene er skiftet til Aarhus Taxa og det forventes at yderligere fire vognmænd skifter inden årets udgang.

Juni 2012

Nykredit 

DanTaxi udvider den 1. juni 2012 samarbejdet med Nykredit i København og resten af landet, hvilket vi er rigtig glade for. Ind til nu har det være Nykredit ITU med hovedsæde i Aalborg som har brugt DanTaxi alle steder.

Dette vil betyde en hel del ekstra kørsel fra Deres adresser i København som hovedsageligt vil være 

Kalvebod Brygge 1 – 3

Kalvebod Brygge 4

Kalvebod Brygge 20

Kalvebod Brygge 47

Anker Heegaards Gade 8 

men aftalen gælder samtlige steder Nykredit og Deres medarbejdere måtte have brug for det og hvor DanTaxi er repræsenteret i Danmark.  

Her ud over vil der være en mængde kørsel for Nykredits medarbejdere enten fra deres private adresser eller andre steder de måtte ønske det. Der vil ligeledes være en del kørsel fra lufthavn, hvor de grundet aftalen vil vælge en DanTaxi frem for et andet selskab. 

Aftalen indebærer at Nykredit og Deres medarbejdere opnår fordele ved at benytte DanTaxis vogne. Vi opnår på denne anden side en masse ekstra kørsel til gavn for både vognmænd og chauffører. Hermed opnås en bedre belægningsprocent på vognene og dermed en bedre indtjening.  

Nykredits medarbejdere vil alle være udstyret med enten et DanTaxi kreditkort eller et DanTaxi rabatkort som beskrevet i DanTaxis interne blad. Kortene skal bare køres gennem kortlæseren i taksameteret ved modtagelse. Ture bestilt via centralen vil automatisk indeholde de samme betingelser.  

Vi skal bede jer som vognmænd om at informere jeres chauffører om aftalen med denne nye store kunde. Hvis I eller jeres chauffører har en holdning til aftalen bedes i undlade at diskuterer eller kommenterer dette overfor kundens medarbejdere, men henvende jer direkte til DanTaxi.  

Vi skal bede alle om at modtaget den nye kunde på en god og positiv måde, samt yde en ordentlig service overfor alle deres medarbejdere. Være med til at give Nykredits medarbejdere en god oplevelse hver gang de tager en DanTaxi.

DanTaxi håber på et langt og godt samarbejde med Nykredit til gavn og glæde for begge parter. 

DanTaxi

 

For at Dantaxi i København kan få mere kørsel med Nykredit, skal vi alle i hele landet give 10% rabat. Det var også i orden, hvis det gav mere kørsel til os i Aalborg, men det er vores indtryk, at det ikke har givet så meget som én ekstra tur.

Det vil sige, vi betaler for, at de i København kan får mere kørsel på vores bekostning og det finder vi ikke er rimeligt.

Hvorfor har vi ingen informationer fået om dette fra Aalborg Taxa’s  bestyrelses- medlem i Dantaxi??

 


 Dan Taxi

Jernbane Alle

2720 Vanløse

Att. John Lindbom 

Vodskov, den 27. september 2013

Taxi Danmark har nu efterhånden i over et år skrevet, at Dan Taxi har en gæld på ca. kr . 140 mio.

Da du ikke har afvist deres påstand, ønsker jeg svar på, om det er rigtigt, at Dan Taxi har en gæld i den størrelsesorden og om det er hver enkelt vognmand der evt. hæfter for gælden, hvis det skulle komme til en konkurs, hvilket jeg bestemt ikke ønsker.

Jeg ønsker et hurtigt skriftligt svar. 

På forhånd tak.

Bevilling 851-0080

Med venlig hilsen

Chr. Winther

 

Kære Christian

Uanset hvor stor gæld DanTaxi har , hæfter du ikke for noget . Jeg har skrevet til samtlige vognmænd i Dantaxi, så du må også have fået dette brev.

Håber alt er vel hos dig.

John Lindbom

Adm. direktør

DanTaxi


 

 

Chr. Winther vognmand i Aalborg Taxa siden november 1969

Juli 2012

Til alle vognmænd tilsluttet Bestillingskontoret DanTaxi  har jeg følgende bemærkninger.

Der køres åbenbart en større veltilrettelagt hetz mod DanTaxi af grunde som jeg ikke er i stand til at gennemskue.

På det sidste bestyrelsesmøde i DanTaxi (DTTC A/S) den 11. juli 2012 var der ikke den påståede uorden i regnskabet, men derimod et regnskab der viser at der er styr på pengene.

Man skal huske på, at når vognmændene får pengene udbetalt 1 gang pr. uge og vores kunder i nogle tilfælde har 3 måneders kredit, så vil der blive et træk på kassekreditten og med ca. 1000 tilsluttede vogne kan beløbet jo virke stort, men det er vel et udtryk for at forretningen kører og pengestrømmen er stor.

DanTaxi har heller ikke mistet det antal vogne som nogle blade skriver, antal af tilladelser i DanTaxi er faktisk uændret og dermed mangler der ikke som skrevet 6 millioner i kontingent indtægter.

Jeg er personligt helt tryg ved DanTaxi og det er mit håb at alle tilsluttede vognmænd fremadrettet kan sove trygt og være glade for de valgte DanTaxi som samarbejdspartner.

Husk ingen af os i vores område er blevet lovet noget som ikke er blevet overholdt 100 %, det siger en del om troværdigheden i firmaet og dets ånd.

Det er beklageligt når en vognmand via diverse medier skaber utryghed for den enkelte vognmand og dermed forårsager problemer med vognmændenes pengeinstitutter og andre samarbejdspartnere.

Husk i vores gamle Amba kunne man miste hele sit indskud samt kontokørslen og det var vel egentlig flere penge end 14 dage konto-/kreditkort omsætning. Vi har intet indskud betalt i DanTaxi så dermed kan dette ikke mistes.

Jeg vil samtidig kommentere udsagnet fra Aalborg skrevet af Christian Winther om at undertegnede og John Lindbom har indgået en kontrakt som ingen måtte se.

Det er direkte løgn, vores advokat, revisor, bestyrelse og den samlede generalforsamling (altså alle medlemmer) fik hele kontrakten gennemgået og kunne stille spørgsmål til den, da beslutningen var truffen med 4/5 flertal blev kontrakten lukket og det kun af 1 grund, den vil ligge fremme alle steder og derfor valgte vi i samarbejde med vores advokat og DTCC A/S advokat at lave en hemmeligholdelses klausul.

Der er intet hokus pokus i den kontrakt, men kort tid før vi indgik realitets forhandlinger med DTTC A/S havde Christian Winther bl.a. kontaktet John Lindbom pr. brev for et møde i Aalborg som blev afholdt og kommenteret i visse blade med stigende utilfredshed i Aalborg, så dengang var DanTaxi super godt i dag er det noget uhæderligt noget.

Dengang ville Christian Winther også starte nyt bestillingskontor og det vil han også i dag, men måske det haster vi bliver ikke yngre, men det står jo frit for at starte op.

Jeg synes Christian Winther skal gå rettens vej med hensyn til diverse beskyldninger mod min person og DanTaxi som helhed, det er meget omkostningsfrit at svine folk til uden at have de rette beviser, og det er meget synd for det firma som de fleste af os bakker op, skal igennem en træls smædekampagne som giver nogle vognmænd spekulationer som efter min mening er ganske unødvendige.

Jeg håber dette kan medvirke til at give ro og fremgang til os alle i DanTaxi.  

Med ønsket om en god sommer.

John Vanggaard

DanTaxi Vest  

 

Ultimo juli måned 2012

Svar til John Vanggaard

Der kører ikke fra min side af, nogen hetz mod Dantaxi eller John Vanggaard, men da du ikke vil svare på en artikel i Taxi Danmark, må du jo gribe til en usaglig påstand om mig.

Jeg går ud fra, at du læser bladet Taxi Danmark. Det er jo dem der påstår, at Dantaxi har et stort underskud, som Danmarks radio har fået kendskab til gennem bladet og da journalisten tilfældigvis kørte med en vognmand, ville hun gerne have hans kommentar til det store underskud. Han ville ikke udtale sig og ifølge journalisten var det fordi han så ikke kunne være i fred for John Vanggaard. Han nævnte flere vognmænd, som hun kunne ringe til, men alle gav samme svar, at de ville blive forfulgt af John Vanggaard, hvis de udtalte sig. Nu er det jo sådan, at jeg får skyld for alle ulykker ved Taxa, det kan man jo bl.a. læse i det brev alle lige har modtaget og grunden til, at jeg ville svare journalisten var min utilfredshed med, at jeg ikke må læse kontrakten mellem Aalborg Taxa Amba. og Dantaxi.

Hvordan kan du skrive, at jeg er fuld af løgn, og alle har haft kendskab til kontrakten. Det er jo ikke rigtigt. Vi har kun kendskab til de dele af kontrakten, som ledelsen oplyste os om på generalforsamlingen 2011. Vi har åbenbart ikke fået kendskab til hele kontrakten, siden vi ikke må se den. Jeg forstår stadig ikke de medlemmer, som stemte ja til et så vigtigt  forslag,  uden at have haft mulighed for at læse hele kontrakten.

Ligeledes skriver John Vanggaard at ”den vil ligge fremme alle steder”, menes der hermed, at uvedkommende personer kunne risikere, at se kontrakten?? Hvis ja, så OK, men det udelukker vel ikke, at de berørte vognmænd, burde have en mulighed for, at gennemlæse den??

Yderligere kan jeg oplyse, at jeg forgæves har forsøgt, at få kontrakten til gennemlæsning ved, at rette henvendelse til formand Brian Rytter, som oplyste mig om, at såfremt dette ønske skulle opfyldes, skulle jeg henvende mig til advokaten, der havde lavet kontrakten men at jeg skulle betale advokaten for at få et svar på, om jeg måtte se kontrakten eller ikke måtte se kontrakten og da jeg mener, at det er urimeligt, at jeg af egen lomme skal betale, har jeg ikke taget noget skridt i denne retning, da alle jo nok er klar over, at sådan en herre har en temmelig god timeløn.   

 Hvad er det lige du mener, jeg skal sagsøge dig for?

Til slut kan jeg oplyse dig om, at jeg ikke på nogen måde, vil starte et nyt bestillingskontor. At andre måske forsøger, blander jeg mig ikke i og har ikke på noget tidspunkt blandet mig i, men du mener åbenbart, at det også  er min skyld, at andre vognmænd tillader sig, at undersøge andre muligheder.

Nu har jeg ikke lyst til, at ofre mere tid på det ”pæne” brev fra John Vanggaard.

Hilsen

Chr. Winther

 


 

 

Fra Nordjyllands radio den 19. juni 2012

Taxivognmænd føler sig snydt

19. jun. 2012 06.00 Nyheder

Vognmænd under det tidligere Aalborg Taxa føler sig snydt i forbindelse med, at de blev lagt ind under det landsdækkende selskab DanTaxi.

Ifølge flere fik de løfter om store pengebeløb for overtagelsen, men endte med at få meget mindre. Desuden er kontrakten holdt hemmelig, fortæller flere vognmænd, som P4 Nordjylland har talt med.

Et flertal på Aalborg Taxas generalforsamling stemte sidste år ja til at sælge Aalborg Taxas bestillingskontor og udstyret i bilerne til DanTaxi. Ifølge en række vognmænd hørte de tidligere formand for Aalborg Taxa AMBA John Vanggaard afgive mundtlige løfter om en betaling til hver vognmand på helt op til 125.000 kroner eller derover.

Efterfølgende fik vognmændene udbetalt 38.000 kroner hver pr. andel.

Kontrakten blev ikke lagt frem på tryk

Dengang blev kontrakten med de forretningsmæssige betingelser IKKE lagt frem for vognmændene - og vognmand Christian Winther, som stemte imod sammenlægningen, har heller ikke siden kunnet få lov at se kontrakten.

Ifølge vognmændene var debatten om overtagelsen kort - omkring 20 minutter - og der blev ikke fremlagt noget på tryk, som vognmændene kunne forholde sig til eller skrive under på.

Nejsigeren Christian Winther er overbevist om, at det var løfterne om penge, der sikrede DanTaxis indtog i Aalborg:

- Det lagde stenen til, at folk stemte ja. Vi så ikke kontrakten og fik den ej heller læst op, konstaterer han undrende.

Christian Winther har fornylig bedt om at se kontrakten men blev mødt med afvisning.

Advokat skulle afgøre aktindsigt

- Jeg blev henvist til den advokat, der har lavet den, og for at få et svar, skulle jeg betale honorar til advokaten, forlød det. Men det vil være spild af penge, vurderer Christian Winther.

Han overvejer nu, om han skal gå til domstolene for at se kontrakten, hvis DanTaxi ikke ændrer mening.

Aalborg Taxa A.m.b.a.s (=andelsselskab med begrænset ansvar) formand Brian Rytter ønsker ikke at kommentere vognmændenes kritik.

Ej heller den tidligere Aalborg Taxa-formand John Vanggard vil udtale sig. Han er i dag direktør for DanTaxi i det vestlige Danmark

 

DanTaxi med stor gæld

19. jun. 2012 10.16 Nyheder Opdat.: 19. jun. 2012 10.17

Taxivognmænd i Aalborg frygter at tabe penge, efter at de sidste år blev lagt ind under det landsdækkende taxiselskab DanTaxi.

Frygten for konkurs er opstået, efter at bladet Taxi Danmark i sit juninummer beskriver de økonomiske forhold i selskabet DanTaxi.

Ifølge DanTaxis årsrapport har selskabet en gæld på mere end 120 millioner kroner, og selskabets bank har krævet pant i de penge, vognmændene har ude at hænge i kreditkortbetalinger. Det betyder, at banken i tilfælde af konkurs kan tage 43 millioner kroner af kreditkortpengene hos DanTaxis vognmænd over hele landet.

- For mit vedkommende kan jeg miste 75.000 kroner fra det ene øjeblik til det andet, hvis DanTaxi går konkurs.

Det siger Christian Winther, 68-årig taxivognmand i Aalborg. Christian Winther råder over to hyrevogne. Han vil nu forsøge at tegne en konkursforsikring i et privat forsikringsselskab.

Direktør: En smædekampagne

Men direktør for DanTaxi, John Lindbom, afviser, at der er grund til bekymring.

- Det er en smædekampagne. Hver enkelt vognmand risikerer maksimalt at miste en uges omsætning i tilfælde af en konkurs. Det mener Lindbom dog slet ikke kan komme på tale.

- Grunden til, at vores gæld er steget fra sidste år, er at virksomheden er ekspanderet fra 500 til 1000 biler på landsplan på to år, fortæller han.

Flere vognmænd er bekymrede

Flere andre vognmænd, som ønsker at være anonyme, nærer samme frygt som Christian Winther og er bestyrtede over, at DanTaxi angiveligt har pantsat deres tilgodehavender hos banken i tilfælde af en konkurs.

- Jeg håber absolut ikke, at det sker, men i givet fald mister vi både udstyret på centralen i Skalborg og i de enkelte biler. Det ejes jo af DanTaxi nu. En konkurs vil være en katastrofe, siger Christian Winther.

Skulle det ske, vil kunderne ifølge ham opleve, at det bliver svært at få en hyrevogn i en periode.

DanTaxi er det eneste selskab, der p.t. har tilladelse til at drive bestillingskontor for hyrevogne i Aalborg.

 

Ny side om læsebreve

Taxi Pladsen Aalborg 

 

Her er et læsebrev, som jeg skrev i 1998, og jeg fik ret. 

 DANSK TAXI FORBUND

KREDSFORMAND CHR. WINTHER

Aalborg StiftstidendeLangagervej 1 Postbox 8000 9220 Aalborg Øst

 April 1998 

Vedr: læsebrev om handicap og patientkørsel.

Efter ar det er lykkes Nordjyllands Amt Trafikselskab (NT) at lukke flere gode busforretninger i amtet, ved udlicitering af buskørslen er prisen efterhånden kommet så langt ned, at der flere steder køres med underskud. Se på busdriften i Aalborg og Hjørring, i Aalborg er der efterhånden kun gamle og udslidte busser tilbage.

Så nu er turen kommet til taxivognmændene.

Nu da Nordjyllands Amt Trafikselskab (NT) har overtaget koordinering af handicap og patientkørsel fra sygehus syd er der sket mange ændringer, både for bruger og taxi erhvervet. Skal man til behandling på sygehus syd eller nord, sker det ofte, at man kommer til at opholde sig i en hyrevogn eller bus op til flere timer før man ankommer til behandlingsstedet, dette skyldes man laver opsamling i hele amtet, hvorved taxien bliver sendt på kryds og tværs.

Efterhånden vælger mange selv at betale en vogn hjem, da mange patienter ikke kan klare den lange ventetid. Man skulle ikke tro, at NT var klar ovre, at det er syge mennesker de har med at gøre, efter som man bare lader dem vente til det passer dem, at sende en vogn.

I mange tilfælde sender man vogne fra andre byer for at køre en lokal tur, selv om der er ledige vogne i området, sådanne ture er der mange af, og de koster op til flere hundred kr. ekstra pr tur.

Nu kommer der så udlicitering af handicap og patientkørsel, hvor vi fra taxiorganisationerne er meget imod den måde det skal foregå på.

NT ønsker tilbud på seks vogne i første omgang, de seks vogne udbydes med et bestemt kørselsomfang, vil man fra taxiorganisationerne ikke gå med til det, truer NT med at sende alt ud i licitation.

Hvis alt kommer ud i licitation samlet vil vi fra taxiorganisationerne komme med et samlet tilbud på kørsel med handicap og patientkørsel. Således at alle hyrevogne i amtet deler om kørslen.

Vi er således stærkt foruroligede over de udtalelser som kontorchef i NT, Hans Fink er kommet med i relation til den siddende patientbefordrings fremtid. Efter planen skal kørslen i offentlig licitation, og i den forbindelse har kontorchefen udtalt, at man vil udforme udbudsmaterialet på en sådan måde, at det udelukker hyrevognserhvervet fra at afgive et fælles tilbud. Rent korrekt vil man opdele udbudet i mindre dele, der hver i sær er større end en kommune, men samtidigt langtfra en samlet helhed.

Skulle NT gøre alvor af denne plan, vil det betyde, at nogle hyrevognmænd vil få andel i kørslen, mens andre ikke vil få det. Samtidigt vil det afstedkomme, at de vognmænd der er heldige med licitationen, skal udføre hyrekørsel i andre kommuner end deres egen. Vognmændene i de kommuner, hvor licitationen tabes, kan således forvente ganske drastiske nedgange i deres omsætninger, og for desværre al for mange, må det forventes, at de ikke kan klare at drive deres forretning videre.

De enkelte vognmænd bliver tabere, ligesom de enkelte kommuner bliver det, idet der med et ikke er nogen lokal vognmand længere. 

Med venlig hilsen

 Chr.Winther


Her er et brev, som jeg sendte til samtlige Borgmestre i Nordjyllands Amt i 1998, også her fik jeg ret. 

DANSK TAXI FORBUND

KREDSFORMAND CHRISTIAN  WINTHER

 

Til samtlige Borgmestre i Nordjyllands Amt.

Den 7. april 1998. 

Siddende patientbefordring og handicapkørsel.

Hyrevognserhvervet i Nordjyllands Amt har indenfor ganske kort tid modtaget ikke mindre end to stærkt foruroligende meldinger fra Nordjyllands Amt Trafikselskab.Vi er således stærkt foruroligede over de udtalelser som kontorchef i NT, Hans Fink er kommet med i relation til den siddende patientbefordrings fremtid. Efter planen skal kørslen i offentlig licitation, og i den forbindelse har kontorchefen udtalt, at man vil udforme udbudsmaterialet på en sådan måde, at det udelukker hyrevognserhvervet fra at afgive et fælles tilbud. Rent korrekt vil man opdele udbudet i mindre dele, der hver i sær er større end en kommune, men samtidigt langtfra en samlet helhed.

Skulle NT gøre alvor af denne plan, vil det betyde, at nogle hyrevognmænd vil få andel i kørslen, mens andre ikke vil får det. Samtidigt vil det afstedkomme, at de vognmænd der er heldige med licitationen, skal udføre hyrekørsel i andre kommuner end deres egen. Vognmændene i de kommuner, hvor licitationen tabes, kan således forvente ganske drastiske nedgange i deres omsætninger, og desværre for alt  for mange, så det forventes, at de ikke kan klare at drive deres forretning videre.

De enkelte vognmænd bliver tabere, ligesom de enkelte kommuner bliver det, idet der med et ikke er nogen lokal vognmand længere.

Vi finder det derudover betænkeligt, at formanden for NT's bestyrelse Orla Hav til NT magasinet "på Vej", er fremkommet med udtalelser, der kan ses som en dårlig omtale af hyrevognserhvervet. Vi har i sagens natur ikke direkte belæg for en antagelse om, at der er en sammenhæng mellem de to NT's repræsentanters udtalelser, men vi synes dog, at der kunne være tale om en vis sammenhæng.

Rent konkret har Orla Hav tilkendegivet, at det tilsyneladende er hyrevognserhvervet ansvar, at det EDB-system, som NT har søgt indkøbt til håndtering af vore kørsler ikke fungerer tilfredsstillende., intet er mere forkert.

Tværtimod har vi gang på gang påpeget en hel del uhensigtsmæssigheder ved systemet, ligesom vi har tilladt os, at komme med løsningsforslag til problemerne.

 

Det nye system har nu kørt i 3 måneder og set fra vor side er systemet ikke tilfredsstillende. Både overfor brugere, som overfor hyrevognserhvervet. Vi bliver således sendt på kryds og tværs, uden at det kan betyde andet end en fordyrelse af kørslen. Vi kunne gøre det bedre selv - vi gør det faktisk bedre selv.

Vi skal opfordre hver enkelt borgmester til, at rette henvendelse til NT, og bede om en forklaring på de ovennævnte udmeldinger. Vi skal naturligvis samtidigt opfordrer hver enkelt borgmester til at gøre sin indflydelse gældende, på en måde der til fulde tilgodeser hendes eller hans kommunes fortsatte tilbud om hyrekørsel.

Vi skal ikke undlade, at gøre opmærksomt på, at vi tidligere har tilbudt at koordinere alt kørsel, som vi er sikker på, vi kan gøre med store besparelse i forhold til NT. Vi står naturligvis til fortsat rådighed.

Med venlig hilsen

CAT og Dansk Taxi Forbund i Nordjylland

Chr. Winther


Marts 2010

Halvering i antal af landtaxier på kort tid

Antallet af landtaxier i Region nordjylland er næsten halveret på to et halvt år. 

Udkantsområder vil oplever taxamangel

Det er blevet sværere at få fat i en taxa hvis man bor ude på landet.

Mange lokale vognmænd har nemlig drejet nøglen om, især fordi konkurrence vilkårene for at køre for det offentlige er blevet forringet. Det sker fordi de såkaldte EP tilladelser ( små biler på gule plader) og flexture er kommet til. Her kan private købe en almindelig bil uden taxaudstyr og byde på kommunale og offentlige udbud. Men man skal ikke leve op til samme miljø eller sikkerhedskrav som almindelige hyrevogne. Og på den måde kan man underbyde i prisen for kørslen. 
Grundlaget for landtaxaer og også bytaxaer er at have andel i den offentlige kørsel, så det er blevet meget svært at drive taxa virksomhed især på landet, og det gør at det også bliver svært for borgerne at kunne få fat i en taxa. Derfor vil jeg endnu engang opfordre politikerne til at se på reglerne for EP tilladelser, så vi får mere lige vilkår.

Christian Winther


 

 Nyt bestillingskontor i Nordjylland?

5. april 2010

NT har lavet deres eget bestillingskontor, med stort tilskud fra alle de nordjyske kommuner.

Man kalder det flextur, så er det i henhold til NT’s bestyrelse lovligt. 

En flextur er en kørsel fra din adresse og til en adresse i Nordjylland. 

For at se, om det virkelig var rigtigt, at man som borger i en Nordjysk kommune, kunne bliver kørt i en taxa/bus eller en gulplade bil, bestilte jeg en flextur hos NT  lørdag den 6. juni 2009 kl. 12.00, turen gik fra Sommervej i Hou til Strandvejen i Hou og jeg blev kørt alene i en 16 personers bus. Bussen skulle have betaling for en time til kr. 400.00 af NT, for en tur på ca. 1,7 km, min betaling var kun kr. 30,00, altså betalte NT kr. 370.00 for at få lov til at køre med mig.  Pris som almindelig taxa tur kr. 95.00

Lørdag den 13. juni 2009 kl. 20.30 fra Havnen 22, Hals til Sommervej i Hou ved Lagunen, pris for 4 personer kr. 96.00, NT måtte betale til vognmanden kr. 254.00.Pris som almindelig taxa tur kr. 188,00 

Jeg har selv kørt flere ture for NT. 

Tur fra Vestbyen i Aalborg til Rughaven, kunden betaler kr. 30,00, kunden kørte alene og jeg skulle have kr. 117.00, NT måtte betale kr. 87.00. 

Tur fra Aalborg Øst til Vesterbro kunden betaler kr. 30,00 (kunden kører næsten hver dag alene)  sammen med en patient til sygehuset, men prisen til mig var ca. kr. 100,00 for at køre flexturen, så der måtte NT betale mig kr. 70,00. 

Tur fra Vikingevej  i Nørresundby til Danmarksgade, kunden betaler kr. 30.00 jeg skulle have kr. 135.00, NT måtte betale kr. 105.00.

Tur fra Attrupvej i Vodskov til Vangen kunden betaler kr. 90.00 jeg skulle have kr. 199.00 NT måtte betale kr. 105.00.

Tur fra Mejerivej  i  Rødholt til Dronninglund 4 km. kunden betaler kr. 40.00 jeg skulle have kr. 175.00 NT måtte betale kr. 135.00. 

Tur fra Hellevangen  i Aalborg til Vingaardsgade  5,6 km kunden betaler kr. 40.00 jeg skulle have kr. 150.00 NT måtte betale kr. 110.00. 

Det offentlige betaler, for at jeg og du kan bliver kørt med taxa eller minibus, når vi skal ud og more os, eller bare en tur i byen. 

Kan det virkelig være rigtig, når der næsten ikke er penge til at passe vores ældre medborgere?, når vores børn får undervisning i nedslidte og forsømte skoler.     

Man skal heller ikke glemme, at NT modtager over 360 mio. i tilskud (skattekroner), hvoraf en stor del kommer fra Aalborg kommune. Var det ikke bedre, at de sparede på, at jeg som et rask menneske, selv betalte min transport, når jeg vil en tur i byen eller på besøg hos venner.

Jeg kan ikke se, at det på nogen måde kan være en offentlig opgave , at yde tilskud til transport af folk, der skal i byen lørdag aften .

Chr. Winther      

Billeder fra Taxa Klub Nord festen  2010 på Dronninglund Hotel. 

  

Egon og Kirsten Skagen

 

                                                                                            

Nyheder i D.T.A.   Knud Erik Knudsen fratræder DTA.              Taxavognmand Otto Larsen

Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade 19, 2635 Ishøj Tlf.: 43327733

TRAFIK G/S
Tæbyvej 15 - 17

TLF.: 36730330

Denne side blev senest opdateret 25-10-15.   

 

                  Klausen Fisk & Skaldyr på Ilsigvej i Hune

Google